DİREKSİYON İMTİHAN DEĞERLENDİRME FORMU

İMTİHAN ESNASINDA DEGERLENDİRİLECEK HALLER
KÖTÜ PUAN
-Aracı çalıştırma ve harekete geçirme usul ve kurallarına uymuyor emniyetli ve rahat kalkış yapamıyor.
2
-Durakladığı veya parkettiği yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlamıyor, kontrolsuz ve işaretsiz çıkış yapıyor.
5
-Şerit izleme kurallarına uymuyor.- Uygun şeritten gitmiyor. Şerit değiştirme kurallarına uymuyor.
5
-Hız kurallarına uymuyor. Hızını ayarlamada başarısız bulundu. Hız sınırlarına dikkat etmiyor.
5
-Önündeki aracı yakından takip ediyor. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı hususundaki kontrol meto-dunu bilmiyor.
5
-Önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymuyor.
5
-Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor.
5
-Kavşak yaklaşımlarında doğrultu değiştirme (Dönüş) kurallarına uymuyor.
5
-Kavşaklardaki karşılaşmalarda ilk geçiş hakkı kurallarına uymuyor.
5
Araçların manevralarıyla ilgili kurallara uymuyor. Manevra becerisi zayıf bulundu.
5
-Karşıdan gelen trafikle karşılaştığında geçiş kolaylığı sağlama kurallarına uymuyor.
2
-Durma, duraklama, parketme, indirme, bindirme, kapıların açılmasıyla ilgili kurallara uymuyor.
5
-Yaya geçidi, okul geçidi ve demiryolu geçidi yaklaşımlarındaki kurallara uymadı, geçiş hakkı vermiyor.
5
-Okul taşıtlarıyla geçiş üstünlüğü hakkına sahip araçlarla karşılaştığında ilgili kurallara uymuyor.
2
-Eğimli yolda aracı harekete geçirmede başarısız bulundu, eğimli yolda hareket etme kurallarına uymuyor.
5
-Aracı harekete geçirmede, yavaşlatıp durdurmada, kumanda pedallerine yeterince intibak edemiyor. Vites değiştirme becerisi zayıf. Vites değiştirirken direksiyon hakimiyeti azalıyor, gözünü yoldan ayırıyor.
10
-Genelolarak direksiyon hakimiyeti zayıf.
10
-Ses cihazını ve araçların ışıklarını gereksiz yere ve amaçları dışında kullanıyor, gerektiğinde kullanmıyor.
2
-Işık sisteminin, ısıtma ve havalandırma tertibatının kumanda düğmelerinin yerlerini bilmiyor ve kul-lanamıyor. Soğutma, yağlarna, şarj ve yakıt göstergelerini ve manalarını bilmiyor.
2
-Aşırı derecede heyecanlı ve telaşlı bulundu. Bu haliyle dikkati dağınık görüldü.
10